.

CẦU MONG SỨC KHỎE NIỀM VUI MỚI / HẠNH PHÚC AN KHANG ĐÓN LỘC VÀNG /

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Sợ..........

SỢ…..!
Sợ hoa cánh mỏng úa tàn                                    

Sợ mưa lạnh lá,bướm vàng bâng khuâng            

Sợ con suối nhỏ trong ngần                                  


Sợ soi mắt biết thấu vầng yêu thương                  

Sợ căn phòng vắng - bức tường                                              

Sợ âm thanh lạ lần đường đến tim
Sợ nghe tiếng nói êm đềm                                    

Sợ ai vương vấn môi mềm khẽ run                      

Sợ mây – gió quyện trùng phùng                        

Sợ xa – hư ảo tận cùng nổi đau                          

Sợ đôi chim yến xôn xao                                    

Sợ đời cách trở hàng rào bủa vây                        

Sợ đôi má thắm hây hây                                                                                                                        

Sợ hàng mi đợi từng ngày hư không                                                                                                        

Sơ luôn cả những ước mong                                                                                                                  

Sợ niềm tin vỡ theo dòng sông trôi…                                                                    


2 nhận xét: