.

CẦU MONG SỨC KHỎE NIỀM VUI MỚI / HẠNH PHÚC AN KHANG ĐÓN LỘC VÀNG /

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

VÔ TÌNH

VÔ TÌNH Vô tình nhặt chiếc lá rơi                         Vô tình mổi đứa mổi nơi vô tình                            Vô tình chợt nhớ như in                                        Vô tình ai nỡ làm thinh sao đành                            Vô tình mắt lệ long lanh                                         Vô tình vụng vỡ mỏng manh hoa tàn                     Vô tình chẳng hợp mà tan                                     Vô tình vương vấn chẳng an cỏi lòng                    Vô tình thế đấy ai mong                                       Vô tình xếp lại theo đông gió chiều…
                                                    (Hoa mỏng manh)                                                        Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét