.

CẦU MONG SỨC KHỎE NIỀM VUI MỚI / HẠNH PHÚC AN KHANG ĐÓN LỘC VÀNG /

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

Buông
Buông tay cho nhẹ cõi lòng
Vương mang chi mỗi bóng mờ xa xôi
Buông lòng dẫu có đơn côi
Duyên mang phận đứt tình trôi theo tình
Buông nhiều kỉ niệm –niềm tin
Vẫy chào lệ thắm đôi mình cánh xa
Ai về góp nhặt câu ca
Thầm thì riêng mỗi trầu cao đoạn đường…
(hoa mỏng manh)

CO LE EM

gio ret....nhung con lanh......doi tay em ngay cang....