.

CẦU MONG SỨC KHỎE NIỀM VUI MỚI / HẠNH PHÚC AN KHANG ĐÓN LỘC VÀNG /

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

NHỚ
Bốn bề gánh nặng đôi vai nhỏ
Cố giữ tim yêu chẳng lạc đường
Mây ơi gửi gấm chút nhớ thương
Mơ hồng mộng giấc đêm trường tìm nhau...