.

CẦU MONG SỨC KHỎE NIỀM VUI MỚI / HẠNH PHÚC AN KHANG ĐÓN LỘC VÀNG /

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

khóc


Khóc
 

Buồn mây đâu vắng chiều nay khóc

GIó cuốn vàng bay bụi mắt nhung

Thương thay phận cát đời hiu quạnh

Quyên đắng sầu ai kiếp lỡ làng….