.

CẦU MONG SỨC KHỎE NIỀM VUI MỚI / HẠNH PHÚC AN KHANG ĐÓN LỘC VÀNG /

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

ƯỚC
GIá như em là gió
Bay đến được bên anh
Cho lòng bớt lạnh tanh
Xua tan màn đêm nhớ


GIá như đừng cách trở
Muôn thuở chẳng phai phôi
Không héo úa đơn côi
Anh nơi nào có biết


Xin đời đừng ly biệt
Đôi lứa mến thương nhau
Khẩn nguyện hỡi trời cao
Cho gần nhau trọn kiếp....

( viết cho anh)