.

CẦU MONG SỨC KHỎE NIỀM VUI MỚI / HẠNH PHÚC AN KHANG ĐÓN LỘC VÀNG /

Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

THĂM NHÀ XƯA

Thăm nhà xưa
Nhà vắng thưa người hoa lá rụng
Hoang tàn sơ xác kí ức bay
Mênh mang nổi nhớ chân trời lạ
Ai về ai đến có ai hay..???
....hmm...