.

CẦU MONG SỨC KHỎE NIỀM VUI MỚI / HẠNH PHÚC AN KHANG ĐÓN LỘC VÀNG /

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Đò trông!

Đò trông


Chiều ngang bến vắng con đò
Trơ buồn bến cũ có còn người sang?
Chim kêu tha thiết muộn màng
Ai qua lối mới lệ hàng đò trông....