.

CẦU MONG SỨC KHỎE NIỀM VUI MỚI / HẠNH PHÚC AN KHANG ĐÓN LỘC VÀNG /

Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2013

Xuân vắng nhau !


Yêu Thương!
XUÂN VẮNG NHAU


Xuân này ta vắng nhau 
Sao lòng buồn thấy lạ
Hoa ngày xuân thay lá
Trái ngọt cũng vì yêu...

Xuân này đã thiếu em
Trời xuân như đỗ lệ
Mây hồng đâu đi vắng
Bởi nắng thiếu trời xuân...

Xuân này ta vắng nhau
Dẫu tình đời cách trở
Em, anh là duyên nợ
GIữ mãi tiếng yêu thương…

Hoa đào ngày xuân
 Nhớ!